KymCanis

Vägglushundar/Skadedjurssök

Affärsidé

Att med hundens nos som hjälpmedel hitta vägglössen i ett så tidigt skede som möjligt för att snabbt eliminera lössen och minska riskerna för spridning och minska obehaget av att ha vägglössen i sitt boende.

Hundarna Jobbar effektivt och är därmed kostnadseffektiva.

 

Hundarna tränas på både sökbana i kontrollerad miljö samt i riktiga miljöer.

Hundarna är sociala och miljöstarka.

Företaget är först i Sverige med just vägglussök.

 

 

 

 

Här kan du snart Gilla oss på Facebook